Dienstag, 20:15
Montag - Freitag ab 05:30
Montag - Freitag, 20:00
Montags, 23:40
09. Juli 20:15
Sonntag, 18:10
Ab Herbst 2017
Montag, 22:35
Montag - Sonntag, 18:45
Dienstag, 21:30